thh_td 59 / M
"sex là niềm vui"
Tam Ky, viet nam, Vietnam
 
Standard Member
Last Visit: More than 3 months
Member Since: November 19, 2013

Still not a member of AdultFriendFinder?
Sign up for FREE now, so you can view thh_td's photos, and thousands more!
  • 83,605 Members Online NOW!*
  • 115,181 New photos this week!
  • 84,346,837 Active Members!*
Friends Network
 
Status
thh_td 59/M
Tam Ky, viet nam , Vietnam
Introduction
thích những người đàn bà làm tình hay. Làm tình là tiêu chí chính, còn những đặc điểm khác chỉ là bổ trợ cho cuộc sống tình dục.

Information
  • 59 / male
  • Tam Ky, viet nam, Vietnam
Sexual Orientation:
Prefer not to say
Looking For:  Women, Couples (man/woman), Groups or Couples (2 women)
Birthdate: January 12, 1959
Marital Status: Prefer not to say
Height: Prefer not to say
Body Type: Prefer not to say
Smoking: Prefer not to say
Drinking: Prefer not to say
Drugs: Prefer not to say
Education: Prefer not to say
Race: Prefer not to say
Male Endowment: Prefer not to say/Prefer not to say
Circumcised: Prefer not to say
Speaks: English