warm weer  

rm_jaap725 53M
0 posts
8/6/2006 9:07 am

Last Read:
6/18/2007 2:59 am

warm weer


het was weer zo warm vandaag ,dat bij wijze van spreken je in je nakie in de tuin zou gaan liggen.

Become a member to create a blog