El vol de l'home ocell - El vuelo del hombre pajaro  

rm_CONVI_BCN 40F
29 posts
9/4/2005 4:02 am

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

El vol de l'home ocell - El vuelo del hombre pajaro


EL VOL DE L'HOME OCELL

Aquesta és la història
d'un que volia ser ocell
volia saltar muntanyes
i amb els arbres barallar
la gent sel mirava nena
no t'ho pots imaginar
els cabells li tapaven la cara
tenia lleuger el caminar.

Es tornarà ocell per un dia
i d'entre les cendres podrà volar.

Això no és cap joc
deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui
no em tregueu la llibedat
el cel és un somni
on ell hi vol arribar
els núvols les seves muntanyes
el sol l'horitzó llunyà

Es tornarà ocell per un dia
i d'entre les cendres podrà volar

Aquesta és la història
d'un que volia ser ocell
volia saltar muntanyes
i amb els arbres barallar
el cel és un somni
no sel pot fer esperar
els núvols les seves muntanyes
el sol l'horitzó llunyà

Es tornarà ocell per un dia
i d'entre les cendres podrà volar

EL VUELO DEL HOMBRE PAJARO

Esta es la historia
de uno que quería ser pájaro
quería saltar montañas
y con los árboles pelear
la gente se lo miraba niña
no te lo puedes imaginar
los cabellos le tapaban la cara
tenia ligero caminar

Se volverá pájaro por un día
Y de entre las cenizas podrá volar

Esto o es ningún juego
¡dejadme volar!
Yo soy libre de hacer lo que quiera
no me quitéis la libertad
el cielo es un sueño
donde el quiere llegar
las nubes sus montañas
el sol el horizonte lejano

Se volverá pájaro por un día
Y de entre las cenizas podrá volar

Esta es la historia
de uno que quería ser pájaro
quería saltar montañas
y con los árboles pelear
el cielo es un sueño
no se le puede hacer esperar
las nubes sus montañas
el sol el horizonte lejano

Se volverá pájaro por un día
Y de entre las cenizas podrá volar

Sangtraït

Become a member to create a blog