An evening to remember  

rm_AngelMugler 69F
4 posts
7/21/2006 4:45 pm

Last Read:
7/11/2007 2:35 pm

An evening to remember


A late red sun, the sky and the water in same blue color with a little fog coming up... a heavenly trip into the big blue. Nothing can be better - or can it? Yes, of course - I miss my man who should be with me to enjoy the lovely swedish summernight.memberID

rm_AngelMugler 69F
1 post
7/21/2006 4:49 pm

Kanske lika bra att jag själv kommenterar! Jag lovar att översätta om någon så önskar

Me myself


Tabularasa3 53M

11/7/2006 3:59 pm

Åhhhhhhhh vilken underbar kväll!
Jag skulle verkligen inte ha något emot att få uppleva den...


rm_BinaKO02 65M
1 post
11/12/2008 2:13 pm

Saknar dig AngelMugler!!!!


Become a member to create a blog