Internet  

ellort
3 posts
6/30/2006 1:55 am
Internet


Ja äntligen online igen

Det intresant det men leksaker eller inte och jag vill tacka för svaren jag fått.

Jag tycker nog att det är att förhöja den sexuella upplevelsen skulle inte vilja byta ut något/någon mot bara leksaker eller tvärt om.

Jag tror att problematiken ligger i att vi är för bundna vid det vanliga man ska inte förändra inte förnya mm utan samma gamla spår är bäst då finns ju inga risker med att det kan bli fel.

Är vi lite fega som människor eller är det så att vi nöjer oss med det lilla för husfridens skull.

Ja det finns mycket att diskutera i detta ämnet skriv gärna komentarer

Become a member to create a blog