Beskjed til Missygirl32  

antonn23 56M
0 posts
5/21/2006 11:55 pm

Last Read:
6/7/2006 2:23 am

Beskjed til Missygirl32


Hei!

Kan du hotmaile meg? Skriv til prinsendin. Bruk disse bokstavene noeyaktig slik de er som adresse. Du kan hotmaile, ikke sant? Skriv en post til meg hvis du ikke kan.

Det hadde vaert goey aa se deg eller treffe deg. Hvis du har en ide om hvor vi kan kikke paa hverandre uten aa gi oss til kjenne, kunne du jo skrive en post om det her paa denne bloggen, eller hotmaile meg til adressen over. Proev da vel... Kanskje vi kan bli kjent med hverandre. (Jeg skal si deg en hemmelighet: Jeg vet hva jeg skal gjoere for at du skal sitre av spenning over hele deg, og kanskje aller mest der det er aller best... Det hadde du kanskje hatt lyst til aa teste ut?)

Become a member to create a blog