Lieve dame  

Black_Celt 46M
0 posts
4/2/2006 5:31 pm

Last Read:
4/2/2006 5:32 pm

Lieve dame

Waar blijft mijn julia, die van het balkon af duikt om mij eens nader te bestuderen en gelijk haar vondsten uitprobeerd. Wacht niet te lang want dat doe ik al te lang.


Become a member to create a blog