Contact  

vrykolakas_fr 39M
0 posts
4/7/2006 11:19 pm

Last Read:
4/9/2006 6:34 am

Contact


Bom poskusil govoriti v slovensko. Vpam bo bolšje.

Ne vem zakaj, ampak moja e-pošta ni tukaj vec. To je juliansedemintrideset afna ifrance piko com (pazite, "sedemintridest" je številke, ni besede!). Mogo?e AdultFriendFinder je izbrisal jo. To ni dober…

Tudi ni mogoce uporabljati sumniki ("tch" ne deluje, poglejte: š?ž??)

Become a member to create a blog