De geschiedenis herhaalt zich  

verlangster 40F
94 posts
6/28/2006 6:11 am

Last Read:
7/12/2006 12:26 am

De geschiedenis herhaalt zich

Vandaag moest ik met mijn oudste kind voor een test . Hij zou 22 weken getest worden met lezen en spelling en wij zouden daarna te horen krijgen als hij dyslexie heeft of niet en zo ja in welke mate.

Ik heb altijd iets gehad met hele slimme mannen.Als jonge vrouw dacht ik altijd liever een man met brians dan met geld. Want brians kan geld maken maar een domme man met geld kan het verkwisten.
Mijn partner is ook vroeger op school een bolleboos geweest, bescheiden als hij is zal je het alleen van zijn familie leden te horen krijgen,dat hij altijd 10 en 9 zijn hele school en studie tijd haalde , cum-loude geslaagd.
Hij spreek 7 talen vloeiend helaas,weet hij niet eens hoe een spijker uit ziet of een lamp verwisselen Ho maar dat doe ik wel anders .....................

Ik een meisje, die al moeite had mijn middelbare school diploma te halen van wegen mijn dyslexie. O wat had ik het moeilijk , dictee was altijd mijn struikel blok , een staande 1 zoals mijn leerkrachten dat noemde voor dictee zowel in het engels, Nederlands en Spaans.Ik heb het meer van de andere vakken moeten hebben, om hogere gemiddelde te haalde.
Ik krijg een pijn gevoel in mijn buik toen ik te horen kreeg dat mijn oudste zoon voor dyslexie getest moest worden. Ik zag mijn hele moeilijke school jaren weer aan mijn voorbij gaan wat had ik het moeilijk. waarom dacht ik waarom moest mijn kind mijn kwelgeest over erfen.
Als baby was hij al veel vlugger dan het gemiddeld kind en ik dacht dat hij het net zo zou doen als zijn vader .
Helaas hij had de foute genen van zijn moeder.
In rekenen is hij een kei en met andere vakken ook ,daar krijgt hij de hoogste scoren, maar als het op taal aankomt.
Ja jammer ik wist wel dat dyslexie erfelijk was, maar hoorde dat het ging van vader op zoon en van moeder op dochter, neen dus!! dat is een fabel.
Ok mijn kind komt er wel iets beter dan zijn mama want er bestaan geen domme rijen en slimme rijen meer en de techniek is veel verder vandaag de dag .
soms ben ik zo jaloers als ik de school vergaderingen bezoek en er achter kom wat voor methoden er allemaal vandaag bestaan ,diep in mijn hart zou ik het over willen doen, en dan weet ik zeker dat ik ook hoger op de maatschappelijke lader was gekomen. want als je jaren word ingeprent dat je het niet kan geloof je het ook en ga je op zoek naar wat je denk bij jou zal passen.
Mijn dochter daar in tegen die is een pittige tante die haalt op alles niveau A . woog maar 2 kg bij de geboorte haar geboorte schaal was 10. als wij naar haar kijken weten wij het zeker dat zij het van papa en oma heeft . ja haar groot moeder was super begaafd helaas in een verkeerde tijd geboren waar vrouwen thuis bleven en alleen mooi mochten zijn. Haar man was maar een eenvoudig kleermaker die ze 40 jaar gedomineerd heeft arme man!!! hij heeft nooit zijn ei kwijt gekund. haar zoon was haar trots hij zou Paus worden ja dat was al voor bestemd.
Helaas raakte zij in een depressie toen hij toch voor iets anders koos.
Mijn dochter heeft veel weg van haar grootmoeder is best dominant ,laat de kaas niet van haar brood eten en laat duidelijk haar broers zien dat ze het wel weet Ja van mij mag ze als ze maar voor zorgt dat ze later de man kiest op haar niveau.
daar zal ik wel voor waken want de geschiedenis hoef zich niet blijven te herhalen.
En mijn zoons acht die komen er wel ,als hun moeder nog durft ondanks alles toch een blog te schijven . zullen zij het zeker beter doen want zij hebben nu betere kansen dan ik gehad heb vroeger.


rm_Benkai7 55M
2358 posts
6/29/2006 11:31 am

Dear "verlangster".

With your helping hand and mind ...
... will everything be well ... I´m sure ...

Benkai7


arribaarriba69 51M

7/2/2006 8:55 am

Verlanster, jij hebt het allemaal meegemaakt met een doel.... je kan je zoon begeleiden. Wellicht dat je hem met jou ervaring een ander jeugd kan geveen dan de jouwe.

Heel stooer dat je ondanks je dyslexie een blog bijhoud .... chapo!


Sxenxie 45M

7/3/2006 11:11 am

Hallo Verlangster,
Je hebt 100 procent gelijk dat mensen met dyslexie vandaag beter begeleid worden dan vroeger. Vroeger werd je al gauw , gesteund door de leerkracht, opzij gezet omdat men dacht dat je dom was. Deze kinderen begonnen uiteindelijk nog zelf te geloven dat ze dat waren en kozen later dan maar voor het technisch onderwijs. Niet dat ik iets tegen stielmensen heb hoor maar daardoor ging er vroeger veel studenten met talent een totale andere richting uit.
Tegenwoordig wordt je als leerkracht opgeleid om studenten met dyslexie er zo snel mogelijk uit te pikken en hen extra te begeleiden. Deze leerlingen compenseren toch meestal hun gebrek door een goed audio-visueel geheugen.
Groetjes


verlangster 40F

7/4/2006 1:15 am

Je hebt gelijk liefje, toen ik in nederland kwam heb ik uit nood ook gekozen voor de weg van de minste weerstand en ben de verpleeging in gegaan. En tijdens die jaren kwam ik achter dat ik zonder te leren al 6 of 7 kreeg. psychologie was mijn lievelings vak ik slaagde ook met een 9 voor.Ik had ook psychologe willen worden als kind dat kun je ook in mijn verhalen zien dat ik me graag verdiep in de psyche van de mens.
Helaas zat vwo er toen niet in voor mij die tijd. ik heb 18 jaar het werk gedaan die ik hate de verpleeging. maar dat heeft ook echt te maken omdat ik toen niet geloofde dat er meer in zat.


Patton609 50M

7/4/2006 4:04 am

Hey Meid, maak je niet te veel zorgen, ik heb ook een zoon met dyslexie, en dat gaat helemaal prima. Met dyslexie is prima te leven hoor, hij moet er alleen mee leren omgaan!! Tegewoordig gaat alles op de pc met spellingcontrole, dus daar hoeft ie zich niet te druk om te maken. Leg hem ook geen druk op qua lezen en schrijven, dat werkt toch averrechts..

(By the way: jij ziet er goddelijk uit!!)

Greetzz..


verlangster 40F

7/10/2006 3:13 pm

he 20mic 38 ik ben niet boos op je, zoals jij vroeg.
ik moet vaak om je antwoorden lachen maar ik ben niet iemand die haatdragent is. dus voel je vrij.
Ook jij heb recht op jou mening. when you know better you do beter.
grote knuffel


Become a member to create a blog