Bewondering  

verlangster 40F
94 posts
9/6/2006 1:52 pm

Last Read:
9/11/2006 1:29 pm

Bewondering

Toen ik jong was bewonderde ik succes volle mensen. Nu ik ouder en wijzer ben bewonder ik
eerlijke mensen !rm_kerelvan1965 51M

9/9/2006 4:56 pm

Je weet't Eerlijkheid duurt niet alleen het langst, maar het geeft óók een goed gevoel!

XXX Jack


Become a member to create a blog