osaka no biru no yane  

supinefeline 51M
660 posts
5/28/2006 3:04 am

Last Read:
6/15/2006 8:50 pm

osaka no biru no yane

mawari ni mittara,
machi no gomi ga aru!
tsuchi,
susu,
kitanai na amemizu.
aircon no oto kikoeru.
kono yane ni,
doubutsu no youni ni,
fuck suru!
anata no kaminoke ni,
kuruma no tail lamp no hanshya ga aru.
anata wa, anata no
ichiban suki na kutsu no igai ni,
hadaka desu!


lilie1977 39F

5/28/2006 11:26 am

supine...
anata no kotoba ko morau toki, watashi ha totemo ureshii.
anata ga nihongo de kakutoki, watashi ha anatani "arigatou" to omoimasu.
nihongo ha watashi no kotoba dakara... i know well that you respect me. arigatou!


supinefeline 51M

5/31/2006 4:42 am

lilie, i want you to know that my feelings will translate into japanese as well. that your japanese-ness is part of you and i will always respect that! even if i write poorly!


supinefeline 51M

6/1/2006 6:58 pm

anata wa nihonjin, kore wa anata no homeland! mochiron, lilie to, anata no kuni to, bunka to, gengo o sonkei suru!


lilie1977 39F

6/14/2006 2:18 pm

i learn English seriously for the first time. because i respect you.
i think that we should be fair. you fuck me and i fuck you.... i you and you me. we make love....


Become a member to create a blog