Unspoken Words  

rm_sexypinay16 44F
389 posts
4/7/2006 12:13 am

Last Read:
2/16/2008 8:29 pm

Unspoken Words

Sana'y Maghintay Ang Walang Hanggan

Doon ka, dito ako
Hindi magkatagpo
Tawag ko’y di marinig bat kay layo mo
Lapitan man ay di mo matanaw
Bingi’t bulag sa akin ay walang pakiramdam
Sayang na pagmamahal
Paano ng pag-ibig kong walang hanggan

Sanay maghintay ang walang hanggan
Hanggang makilala mo ako ang iyong mahal
Baka ko matutuhan kita’y kalimutan
Baka pangako ko’y dumating sa kailanman
Sanay maghintay ang walang hanggan
Sana ang iyong paglingap ay muli kong matikman
Subalit kong paglimot ay di mapigilan
Alalahanin mong kay tagal kitang hinintay

Narito ang puso kong inilaan sayo
Pagod na nanginginig baka magtampo
Naghihintay ang labi kong uhaw
Handog nito’y ligayang di mapapantayan
Sayang na pagmamahal
Parang hangin lamang sa iyo’y nagdaan

Sanay maghintay ang walang hanggan
Hanggang makilala mo ako ang iyong mahal
Baka ko matutuhan kita’y kalimutan
Baka pangako ko’y dumating sa kailanman
Sanay maghintay ang walang hanggan
Sana ang iyong paglingap ay muli kong matikman
Subalit kong paglimot ay di mapigilan
Alalahanin mong kay tagal kitang hinintay[/COLOR
]

Its a tagalog song , that Ive heard while watching a movie with my friends last Saturday. And unfortunately this song has made cry...really cried the whole night. It captures what I feel during this time of my life. Some of you may not understand the lyrics of the song...but I post it anyway to share it with you. Its more beautiful if it is written in tagalog.

Whats the song all about? Its about love...a love that knows no time..knows no distance...it knows no bounadaries... true love remains forever...it waits for eternity...

And this song reminds me of my feelings to a special person who has touched my life. I really didnt translate it so he wont be aware of the meaning of the song ...lol...because he dont understand tagalog...these are my unspoken words for him.Love..Faith ..and Hope..


Become a member to create a blog