endorfin  

rm_seratonin76 37M
0 posts
3/4/2006 8:00 am

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

endorfin

Beyin dokularında bulunan ve morfin kadar güçlü ağrı kesici özelliği olan bir grup proteinin ortak adıdır. Endorfinlerin beyindeki “haz merkezleri” ile ilgili olduğunu gösteren güçlü kanıtlar vardır. Bu maddelerin etki mekanizmasının ve beyindeki endorfin alıcılarının saptanması, uyuşturucu bağımlılığının ve kronik ağrıların tedavisinde büyük önem taşır.


Become a member to create a blog