onverwacht verwend  

rm_aajuto 66M
1 posts
7/24/2006 5:57 am

Last Read:
8/2/2007 12:38 am

onverwacht verwend


Ze had al 5 keer naar het profiel gekeken en niet geantwoord op mijn knipoogjes en email maar dan plotseling toch die ene msn.. ik wil je vanmorgen zien heb je zin? Dat was niet tegen een dove gezegd want haar profiel loog er niet om en de vraag is of dat ook altijd wordt waar gemaakt. In dit geval was het echt te gek en we eindigde met een heerlijke massage met aansluitend een hoogtepunt. Joke het was geweldig.

Become a member to create a blog