F  

rm_SthlmNiklas 44M
0 posts
8/30/2005 4:44 am

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

F


Allt jag skriver i bloggen blir på svenska. Eftersom jag just nu bara är intresserad av kontakter i Sverige. Bara så ni vet.

Become a member to create a blog