tko tu koga  

rm_Chat4meetU 51M
3 posts
6/9/2006 12:41 pm

Last Read:
6/26/2006 12:26 pm

tko tu koga


da li je nekom jasno ili je sve to samo muljaza

rm_Chat4meetU 51M
2 posts
6/26/2006 4:50 am

dakle i dalje "nezadovoljen" u cilju zbog kojeg sam se logirao na ovaj servis. Ostajem STANDARD do daljnjega, a cure molim da se posvete malo domaćim dečkima.


rm_ogyst2006 43M
1 post
1/14/2007 7:33 am

Nema pasa.................................


rm_4uaddall 45M
1 post
2/11/2007 11:17 pm

pa da 'ko tu koga' ?? di su cure!!??


Become a member to create a blog