tristmann  

rm_08388 48M
2 posts
5/13/2006 5:19 pm

Last Read:
8/10/2006 4:21 pm

tristmann


Dette med at livet er en gåte å leve, er helt riktig.
Er i likhet med deg som leser dette, ganske nyskjerig på livet å hva det bringer meg, og deg videre, gå i på min adr så snakkes vi. Klem

Ta en tur på
tristman
@
hotmail.
com

Så kan vi prate litt bedre

MOfunNOWWOW 55F

5/13/2006 7:09 pm

Welcome and good luck on your hunt!


MOMO
just a squirrel trying to get a nut


rm_08388 48M
1 post
8/10/2006 12:12 am

hello, are y ok


Become a member to create a blog