Webcam  

philip729 67M
posts
6/28/2006 8:58 am
Webcam

Op de webcams met leden kan ik bijna nooit contact leggen met die leden? Is dit een fake boel of werkt een en ander niet?
heb je dit ook al bezocht?
trachtte je ook contact te maken met 'roep dit lid op' ?


Become a member to create a blog