hej hopp!  

canusemytounge 35F
2 posts
8/18/2006 6:10 am

Last Read:
9/5/2006 8:18 am

hej hopp!


hello everybody! Jag e en tjej på 25 som precis nyligen startat upp här och jag hoppas i alla fall att jag blir en eller flera erfarenheter rikare sen vad det blir för erfarenheter vet man ju aldrig ha d nu så gott allihop och gör nu inget jag inte skulle göra.

rm_quovadis71
3 posts
8/19/2006 11:41 am

Tar på mig ansvaret och äran att vara först att sätta en avtryck i din blogg och lägger till ett välkommen till Bloggen och önskar dig lycka till i erfarenhetssamlandet

Vad gäller rådet att inte göra något som du inte skulle göra kan vara lite svårare då det inte framgår vad det skulle kunna tänkas vara. Kanske kommer längre fram?


rm_thnxptsc 48M
12 posts
9/16/2006 8:35 am

Hello there. How's it going. Wish I knew how to read the rest of your Blog...... *grin*


Become a member to create a blog