e freguentemente vemos as boas inten  

afrodite1974 42F
183 posts
7/7/2005 11:22 am

Last Read:
5/27/2007 1:44 pm

e freguentemente vemos as boas inten

as mais belas palavras sao escritas no silencio do beijo


Become a member to create a blog