Ohhh!!  

Dream_boy6666 31M
0 posts
7/12/2006 1:02 pm

Last Read:
7/25/2006 5:46 am

Ohhh!!

Jag heter Peter och jobbar lite som allt möjligt. På min fritid spelar jag Hockey och Fotboll, och är förstås med mina kompisar. Jag gillar tjejer som är väldigt dominanta men gillar ibland också att vara lite av en dominant person. Jag gillar tjejer som tar väl hand om sin kropp och sitt utseende, samt gillar och är lite påhittiga när det gäller sex


Become a member to create a blog