NoStress_1 53M
1 posts
9/5/2006 8:31 am

Last Read:
9/11/2006 5:05 am


Spelar åldern på sex-partnern någon roll? (förutsatt att bägge är myndiga så klart!)
Ja
Nej
Dum fråga, åldern har ingen betydelse!


Become a member to create a blog